Неділя, 01.10.2023, 09:24
Вітаю Вас Гість | RSS

Казанківська гімназія № 4

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


7 клас

ТЕМА: НАСЕЛЕННЯ. ДЕРЖАВИ. ЗВЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ АФРИКИ

 

Мета: сформувати первинні знання про етнічний склад населення Африки, особливості його формування, динаміку і розміщення; сприяти розумінню демографічних проблем Африки та шляхів їх вирішення; формувати первинні практичні вміння характеризувати загальні риси населення материка за тематичними картами атласу; сформувати знання про особливості географічного положення та господарства окремих країн материка; первинні вміння складати комплексну характеристику країни за допомогою тексту підручника та карт атласу; виховувати толерантне ставлення до представників різних рас та народів, увагу, критичне мислення.

Обладнання: карта «Раси та народи», політична карта Африки, підручники, атласи, контурні карти, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація, дидактичні картки для роботи груп..

Тип уроку: засвоєння нових знань.

  • результати: учні зможуть знаходити та показувати на карті найбільші держави материка; характеризувати головні риси населення; оцінювати наслідки соціальних та економічних проблем у державах континенту; складати комплексну характеристику країн за планом; наводити приклади найбільш відомих об’єктів спадщини ЮНЕСКО на материку, зв’язків України з країнами континенту.

 

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом «Бліцопитування»

1. Якою є кількість населення нашої планети?

2. Які чинники впливають на зміну кількості населення?

3. Чому людство розміщується на планеті нерівномірно?

4. Які основні людські раси виділяють на Землі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Практичність теорії»

Зміст курсу «Географія материків та океанів» передбачає вивчення не тільки природи материків, але й ознайомлення з характеристиками населення материків та його господарською діяльністю.

Людина — невід’ємна частина природи — з давніх-давен змінює її, використовуючи природні багатства для задоволення своїх потреб.

Чисельність населення материків постійно збільшується, отже, збільшується й вплив людини на навколишнє середовище. Знаючи особливості зростання, розміщення населення та його діяльності, можна спрогнозувати можливі зміни в природі материків, розробити шляхи подолання екологічних проблем та правила гармонійного існування людини в природному середовищі. Ви вже знаєте про особливості природи Африки, наступний етап досліджень — її населення, політична карта, держави.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1 Виявлення особливостей етнічного складу населення Африки

Прийом «Картографічний практикум»

Завдання. Установіть особливості розміщення рас і великих народів на африканському континенті за тематичними картами атласу.

Раси

Народи

Розміщення на материку

 

 

 

Представники південної гілки європеоїдної раси — араби та бербери — проживають переважно на півночі Африки. Південніше від Сахари проживають представники негроїдної раси. У саванах північної частини материка живуть нілоти, тутсі, хіна. Центральні райони займають народи банту, а в екваторіальних лісах невеликими групами проживають пігмеї. У напівпустелях і пустелях Південної Африки живуть бушмени та готтентоти. Північно-східна частина Африки — батьківщина ефіопів, яких відносять до проміжної раси. У них темна, як у негроїдів, але з червонуватим відтінком шкіра, а риси обличчя подібні до європеоїдів. Населення острова Мадагаскар — малагасійці — утворилися внаслідок змішування монголоїдної та негроїдної рас.

Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка. Уздовж узбережжя Середземного моря проживають нащадки французів, на Канарських островах — іспанців, а на крайньому півдні материка — африканери або бури,— нащадки переселенців із Нідерландів, англійців. Усього в Африці проживають кілька тисяч народів.

Висновок 1. Аналіз карти «Раси» свідчить про перебування в Африці представників європеоїдної, негроїдної та мішаних рас.

2 Кількість населення та його розміщення

Робота з мультимедійною презентацією

Африка посідає друге місце у світі серед інших материків за кількістю населення — понад 1 млрд осіб — це близько 15 % від усього населення світу. Щорічно населення континенту збільшується на 24 млн осіб. За прогнозами експертів, якщо такі високі темпи приросту населення збережуться, то до 2050 року населення Африки зросте до 2 млрд людей.

При цьому середня тривалість життя в Африці дуже низька — не перевищує 40 років. У багатьох країнах майже половину населення становлять діти.

Прийом «Мозковий штурм»

Якими причинами, на вашу думку, обумовлені невисока тривалість життя та велика кількість дітей в африканських родинах?

Висновок 2. Через бідність у більшості африканських країн спостерігається антисанітарія, неякісне харчування, погане медичне обслуговування, поширення хвороб, відсутність заходів планування сім’ї.

Прийом «Картографічний практикум»

Завдання. За картою «Густота населення» виявіть особливості розподілу населення Африки на території материка.

Найбільша густота населення (1000 осіб на 1 км2) спостерігається в долині Нілу. Густо заселені узбережжя Ґвінейської затоки і Середземного моря. На півдні Африки, у пустелях, густих лісах і високогір’ях густота населення дуже низька — менш як 1 особа на 1 км2.

Переважна більшість населення Африки живе в сільській місцевості, за останні десятиліття помітна тенденція зростання кількості міського населення.

Висновок 3. Розміщення населення Африки нерівномірне. Причинами виникнення територій із високою густотою населення є сприятливі природні умови, багатство природних ресурсів, контакти з європейською цивілізацією, особливості історичного розвитку.

3 Держави Африки

Робота з політичною картою Африки

Політична карта — це тематична карта, яка показує розташування країн та їхніх столиць. Із XV ст. починається колонізація материка європейцями. Колонія — країна або територія, яка перебуває під владою іноземної держави. Панування європейців в Африці закінчилося в середині XX ст., коли колонії одна за одною почали здобувати незалежність. Зараз на континенті 56 держав і п’ять територій. Найбільша за площею країна — Алжир (2,4 млн км2 — майже у 4 рази більша за Україну), найменша — острів Святої Олени (0,4 тис. км2). Африка стоїть на першому місці серед материків за кількістю країн, які не мають морських кордонів. Здобувши волю, африканські держави зіткнулися з безліччю проблем — безграмотністю, бідністю, слабкорозвиненим господарством, міжнаціональними та релігійними конфліктами. У світі немає іншого континенту, який так само постраждав би від колоніального гноблення та работоргівлі, як Африка.

Складання характеристики країн Африки за планом

Робота в групах

Завдання. Складіть характеристику однієї з країн Африки (Єгипет, Алжир, Південна Африка) за запропонованим планом. Джерела інформації: підручник, атлас, «Вікіпедія», «Список об’єктів спадщини ЮНЕСКО в Африці».

Географічне положення

• в якій частині материка розташована

• вихід до моря (океану)

• межує

Природні умови та ресурси

• рельєф

• клімат

• природні зони

• корисні копалини

Населення

• кількість

• національний склад

• найбільші міста

Господарство

• галузі промисловості

• сільське господарство

• види транспорту

Об’єкти спадщини ЮНЕСКО

Зв’язки з Україною

Виступи груп

Прийом «Мікрофон»

Обговорення роботи груп

Висновок 3. Сучасна політична карта материка сформувалася в другій половині XX ст., коли значна частина африканських колоній стала незалежною.

Крім Республіки Південна Африка, усі інші держави на материку належать до групи країн, які розвиваються, з провідною роллю сільського господарства та видобувної промисловості.

4. Ознайомлення з найбільш відомими об’єктами природної та культурної спадщини ЮНЕСКО в Африці

Робота з мультимедійною презентацією.

Висновок 4. В Африці зосереджено чимало об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Їхня наявність створює передумови для розвитку туризму.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах.

Прийом «Шпаргалка» (учні ще раз повторюють вивчений матеріал за опорною узагальнюючою схемою «Населення та країни Африки»)

Прийом «Шифрувальник» ( I група)

Подорожуючи гілеєю,ми потрапили під величезну зливу, яка не тільки промочила нас, але і зіпсувала наші записи. Допоможіть нам їх відновити:

… пет, … меї, … го, … еги,

… ени, … дан, … оти, … нія,

… уси, …аса, … оти, …аби

(Єгипет, пігмеї, Конго, туареги, бушмени, Судан, нілоти, Танзанія, зулуси, раса, готтентоти, араби)

Прийом «Кросворд» (IІ група)

Запитання до кросворду:

1.Найменші жителі нашої планети ( пігмеї)

2.Країна, що має однойменну назву з найповноводнішою річкою Африки ( Конго).

3.Народи, що проживають в басейні Нілу ( нілоти).

4.Найбільша країна Африки ( Судан).

5.Країна, що має скорочену назву, що означає «правитель» ( ЦАР)

6.Назва даної країни перекладається як « країна чорних людей» ( Нігер)

Прийом «Цікавий ребус» ( III група)

’ТРАСА (раса)
’’ТАПІР’’ +
’НІЛ’ + ГІЛЕЯ’’’’ + ’’ШИМПАНЗЕ’’’’’ + ’’’’’ОРХІДЕЇ (пігмеї)
ЄВРОПА’’’’’ +
ГЕПАРД’’’’’ + ’’’ ХЕОПС’ + ’ЦЕЦЕ’’ + ’СТРАУС’’’’ (Єгипет)
НІЛ + ’’’’’’’’ГОТТЕНТОТИ (нілоти)

Практична робота 3 (закінчення)

Позначте на контурній карті держави та їхні столиці: Єгипет, Ефіопія, Ніґерія, Південна Африка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «Мене вразило те, що …»
(учні висловлюють думки з приводу вивченого про населення та країни Африки)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

 

Єгипет. Площа: 1 млн км2. Населення: 85,3 (2014 р.) млн осіб. Столиця: Каїр. Офіційна мова: арабська. Країна розташована одразу на двох континентах — на північному сході Африки і на Синайському півострові в Азії. Понад 90 % території країни займає посушлива пустеля, розділена Нілом на дві частини. На родючих мулистих берегах річки єгиптяни вирощують бавовник, кукурудзу, пшеницю, цукрову тростину, овочі й фініки. Із галузей промисловості в Єгипті розвинені видобувна (видобування нафти, залізної руди, фосфоритів, марганцю), машинобудування, харчова, хімічна, текстильна швейна. Значну роль відіграє туризм.

Алжир. Площа: 2,4 млн км2. Населення: 38,8 (2014 р.) млн осіб. Столиця: Алжир. Офіційна мова: арабська. Алжир розташований у північно-західній частині Африки. Близько 2/3 території займає пустеля Сахара, 90 % населення країни проживає на півночі в умовах м’якого субтропічного клімату. Вирощують пшеницю, виноград, маслини, цитрусові, інжир, фініки, овочі. Поряд із видобувними галузями розвинена обробна, харчова, промисловість, металургія. Основним джерелом прибутку Алжиру є продаж нафти й газу, які трубопроводами, прокладеними дном Середземного моря, доправляють у Європу.

Південна Африка. Площа: 1,2 млн км2. Населення: 53,1 (2014 р.) млн осіб. Столиця: Преторія. Офіційні мови — африкаанс, англійська. Країна розташована на крайньому півдні африканського континенту, омивається водами двох океанів — Атлантичного та Індійського. Більша частина країни лежить на південній окраїні Південно-Африканського плоскогір’я. Клімат тропічний на півночі й субтропічний на півдні. У Південній Африці проживають представники корінних африканських народів: банту, бушмени, готтентоти, близько 15 % населення представлені вихідцями з Європи — нащадками голландських, французьких і німецьких колоністів, англійців. Єдина в Африці економічно розвинена країна. На її частку припадає 40 % промислового виробництва і понад половина всієї виробленої на материку електроенергії. Переробні галузі — машинобудування, металургія, хімічна, легка, харчова, які ґрунтуються на розвиненій електроенергетиці. Вирощують пшеницю, кукурудзу, цукрову тростину, картоплю, близько 140 видів овочів і фруктів. Крім традиційного розведення великої рогатої худоби й овець, є й екзотичні галузі (розведення крокодилів і страусів).

1972 року Міжнародна організація ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону Всесвітньої спадщини. Об’єктами природної спадщини стають рідкісні за красою гори та печери, лісові масиви, озера, водоспади тощо. Культурна спадщина представлена унікальними шедеврами людської діяльності. Об’єкти Всесвітньої спадщини перебувають під охороною міжнародного права.

Всесвітня спадщина ЮНЕСКО представлена в Африці 76 культурними, 39 природними та 4 змішаними об’єктами.

Чимало унікальних знахідок підтверджують, що Африка є прабатьківщиною людства та колискою давніх цивілізацій.

У піщано-кам’яних горбах пустелі Калахарі зосереджено понад 4500 наскальних малюнків площею близько 10 км2. Вони відображають хронологію життєдіяльності людей протягом 100 тис. років. Значення наскального мистецтва важко переоцінити, тому цю пустельну ділянку часто називають музеєм просто неба. Наскальні зображення також знайдені та охороняються в Намібії, Південній Африці, Малаві, Центральній Африці. Одним з лідерів серед африканських країн за кількістю об’єктів Всесвітньої спадщини є Єгипет — батьківщина найвеличнішої давньої цивілізації людства. Мабуть, немає таких людей, які б не мріяли опинитися біля підніжжя давніх пірамід Гізи, відвідати пам’ятники Нубії, давні Фіви, Карнакський та Луксорський храми. Архітектурні шедеври ісламського Каїру переконують у тому, що єгиптяни справді були вправними будівниками. Серед природних див Єгипту у Списку Всесвітньої спадщини відмічена долина Ваді-аль-Хітан, або долина Китів — цінне сховище скам’янілих залишків давніх тварин.

На території Південної Африки розташовано вісім об’єктів Все світньої спадщини. Серед них — водно-болотний район Сент-Лусія — це 328 000 га заповідної території, де під захистом перебувають декілька екосистем: від прибережних дюн, коралових рифів та протяжних піщаних пляжів до озер, боліт та лісів, які населяють безліч різноманітних представників флори та фауни.

За 120 км від Йоханесбурґа розташований ще один унікальний об’єкт — кратер Вредефорт. Він утворений від удару Землі по поверхні астероїдом діаметром 250–300 км. Вік кратеру — 2 млрд років. Його вважають найбільшим на планеті утворенням, що виникло через контакт планети з іншими космічними тілами.

Категорія: Мої статті | Додав: Irina (20.11.2018)
Переглядів: 463 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук

Казанківська ЗОШ №4 © 2023
Зробити безкоштовний сайт з uCoz